galakord estrada klijenti

KORISNICI USLUGA ESTRADE GALAKORD SU MNOGOBROJNA PREDUZEĆA I KOMPANIJE, MINISTARSTVA I OBRAZOVNE INSTITUCIJE, TV I RADIO STANICE, SPORTSKA DRUŠTVA, HOTELI, RESTORANI, KLUBOVI…

VELIKI BROJ IZVOĐAČA ESTRADNO MUZIČKOG PROGRAMA KORISTI USLUGE ESTRADE GALAKORD.

TAKOĐE, ESTRADA GALAKORD ANGAŽUJE MNOGOBROJNE VOKALNE I INSTRUMENTALNE SOLISTE, ANSAMBLE, BAND-ove, ORKESTRE, GRUPE I UOPŠTE IZVOĐAČE SVIH MUZIČKIH ŽANROVA.

Radi lakše preglednosti, LISTA KORISNIKA USLUGA ESTRADE GALAKORD je podeljena u tri grupe:

IZVOĐAČI | PRAVNA LICA | UGOSTITELjSTVO